De Adviesraad wordt jaarlijks, op de algemene vergadering van februari, uit de leden verkozen.
De Adviesraad bestaat de beheerraadsleden en 6 leden.
Alle leden zijn toegelaten op de vergadering van de Adviesraad, maar hebben geen spreekrecht.
De Adviesraad is een duidelijke gesprekspartner van de Raad van Beheer en is ter ondersteuning van het bestuurswerk.
De taak van de Adviesraad is het gevraagd of ongevraagd adviseren van het bestuur in zaken die het beleid van de vereniging aanbelangen respectievelijk het belang van de leden dienen.
De Adviesraad verleent adviezen aan de Raad van Beheer en bespreekt met de Raad van Beheer over alle onderwerpen die de club aangaan.
De onderwerpen kunnen zowel praktisch als strategisch van aard zijn.

De Adviesraad vergadert in elk geval éénmaal per jaar tezamen met de Raad van Beheer voor de programmering van de clubactiviteiten.

De voorzitter van de Raad van Beheer zit de vergadering voor, en kan andere (bestuurs)leden van de vereniging voor speciale aandachtspunten ter vergadering uitnodigen.

 

Adviesraad
Raad van beheer