LIDGELDEN 2014

Eenmalig toetredingsgeld 150,00
hoofdlid (incl. inwonende partner) 165,00/jaar
hoofdlid na 1/03 (incl. inw. partner) 222,00/ rest van het jaar
bijlid inwonend ouder dan (of) 18 jaar  25,00/jaar
bijlid inwonend minder dan 18jaar  15,00/jaar
gewoon lid (zonder boot) 105,00/jaar
gewoon lid na 1/03 (zonder boot) 155,00/rest van het jaar
gebruik slipway (als lid van 'een' club) 13,00
gebruik slipway (nergens lid) 43,00

 

 

...

 

Aanvraag lidmaatschap en/of steiger
Tarieven